شعبه نارسیس تهرانپارس

تلفن : ۰۲۱۷۶۶۸۱۰۸۳

    آدرس: فلکه سوم تهرانپارس، مرکز خرید نارسیس، طبقه چهارم

عکس شهربازی نارسیس

شعبه نارسیس تهرانپارس

تلفن : ۷۶۶۸۱۰۸۳

    آدرس: فلکه سوم تهرانپارس، مرکز خرید نارسیس، طبقه چهارم

شعبه باغ کتاب

تلفن: ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۰۲

آدرس: باغ کتاب تهران، بزرگراه حقانی،طبقه همکف، سمت راست، انتهای سالن

شهربازی روبوکیدز

شعبه باغ کتاب

تلفن: ۹۶۰۴۵۷۰۲

آدرس: باغ کتاب تهران، بزرگراه حقانی،طبقه همکف، سمت راست، انتهای سالن

شعبه گالریا ولنجک

تلفن:۰۲۱۲۲۴۱۹۰۵۱

آدرس: تهران، ولنجک، خیابان سیزدهم شرقی، مرکز خرید گالریا واحد ۴۰۹

عکس شهربازی شعبه گالریا

شعبه گالریا ولنجک

تلفن:۲۲۴۱۹۰۵۱

آدرس: تهران، ولنجک، خیابان سیزدهم شرقی، مرکز خرید گالریا واحد ۴۰۹

gap

عکس بازی های شهربازی روبوکیدز

فرش بازی تعاملی

فرش بازی تعاملی از بازی های جذاب مجموعه روبوکیدز است که کمک پروژکتوری که در بالای سر کودک قرار داده شده است و تصویر بازی را بر روی زمین منعکس میکند انجام میشود، این بازی به کمک کودک و برنامه و با تشخیص پای کودک صورت میگیرد

فرش بازی تعاملی

فرش بازی تعاملی از بازی های جذاب مجموعه روبوکیدز است که کمک پروژکتوری که در بالای سر کودک قرار داده شده است و تصویر بازی را بر روی زمین منعکس میکند انجام میشود، این بازی به کمک کودک و برنامه و با تشخیص پای کودک صورت میگیرد

gap

فرش بازی تعاملی

فرش بازی تعاملی از بازی های جذاب مجموعه روبوکیدز است که کمک پروژکتوری که در بالای سر کودک قرار داده شده است و تصویر بازی را بر روی زمین منعکس میکند انجام میشود، این بازی به کمک کودک و برنامه و با تشخیص پای کودک صورت میگیرد

شن بازی تعاملی 

در شن بازی تعاملی، کودکان مشغول به بازی با شن میشوند.  در واقع پروژکتوری که در محل قرار دارد حرکات دست کودک را تشخیص داده و با توجه به حرکات دست کودک رنگ شن ها در هر مرحله تغییر میکند و کودکان میتوانند بازی های متفاوتی را با شن ها انجام دهند. 

عکس شن بازی

شن بازی تعاملی 

در شن بازی تعاملی، کودکان مشغول به بازی با شن میشوند.  در واقع پروژکتوری که در محل قرار دارد حرکات دست کودک را تشخیص داده و با توجه به حرکات دست کودک رنگ شن ها در هر مرحله تغییر میکند و کودکان میتوانند بازی های متفاوتی را با شن ها انجام دهند. 

gap

 عکس بازی نقاشی تعاملی

نقاشی تعاملی

بازی نقاشی تعاملی یکی از پرطرفدارترین بازی های شهربازی روبوکیدز میباشد. کودک پس از نقاشی شخصیت های داستانی روبونوس (سیاره ربات های شهربازی) و رنگ آمیزی آنها، نقاشی را در محل مشخص شده ای قرار میدهد و نقاشی خود را با همان رنگ آمیزی در صفحه نمایش مخصوصی مشاهده میکند. کودکان میتوانند این بازی را به صورت تکی و یا همراه با یکی از دوستان خود انجام دهند.

نقاشی تعاملی

بازی نقاشی تعاملی یکی از پرطرفدارترین بازی های شهربازی روبوکیدز میباشد. کودک پس از نقاشی شخصیت های داستانی روبونوس (سیاره ربات های شهربازی) و رنگ آمیزی آنها، نقاشی را در محل مشخص شده ای قرار میدهد و نقاشی خود را با همان رنگ آمیزی در صفحه نمایش مخصوصی مشاهده میکند. کودکان میتوانند این بازی را به صورت تکی و یا همراه با یکی از دوستان خود انجام دهند.

gap

بازی سفینه

کودک با وارد شدن به یک فضای سفینه مانند حس هدایت یک سفینه در فضا را تجربه میکند. بازی سفینه در واقع یک نوع بازی کامپیوتری است که در آن از دسته های مخصوصی استفاده می شود.

عکس بازی سفینه

بازی سفینه

کودک با وارد شدن به یک فضای سفینه مانند حس هدایت یک سفینه در فضا را تجربه میکند. بازی سفینه در واقع یک نوع بازی کامپیوتری است که در آن از دسته های مخصوصی استفاده می شود.

gap

 عکس بازی ربات دونده

بازی ربات دونده

بازی ربات دونده از محبوب ترین بازی های شهربازی می باشد. این بازی بر پایه حرکت کودک است. نحوه انجام بازی به این صورت است که کودک جلوی نمایشگر می ایستد و با حرکت کردن به طرفین باعث حرکت ربات در نمایشگر میشود و بازی ها را انجام میدهد.

بازی ربات دونده

بازی ربات دونده از محبوب ترین بازی های شهربازی می باشد. این بازی بر پایه حرکت کودک است. نحوه انجام بازی به این صورت است که کودک جلوی نمایشگر می ایستد و با حرکت کردن به طرفین باعث حرکت ربات در نمایشگر میشود و بازی ها را انجام میدهد.

gap

بازی تپ تپ

بازی تپ تپ در واقع صفحه ای دارای نور های رنگی است که در آن کودک به همراه یکی از دوستانش در شهربازی جلوی آن قرار میگیرد و  نور ها در بخش های مختلف با آرایش های متفاوتی روشن می شوند که در نهایت کودکان باید تلاش کنند بر روی بخش های روشن شده ضربه بزنند و امتیاز کسب کنند.

عکس بازی تپ شهربازی روبوکیدز

بازی تپ تپ

بازی تپ تپ در واقع صفحه ای دارای نور های رنگی است که در آن کودک به همراه یکی از دوستانش در شهربازی جلوی آن قرار میگیرد و  نور ها در بخش های مختلف با آرایش های متفاوتی روشن می شوند که در نهایت کودکان باید تلاش کنند بر روی بخش های روشن شده ضربه بزنند و امتیاز کسب کنند.

gap

بازی صخره نوردی شهربازی

صخره نوردی تعاملی

بازی صخره نوردی از بازی های محبوب شهربازی است که در آن کودک از صفحه صخره نوردی شبیه سازی شده بالا می‌رود.

در این بازی یک پروژکتور، مسیر را با توجه به حرکات دست کودک به او نشان میدهد وکودک میتواند با توجه به مسیر نشان داده شده به هدفی که در بازی تعیین شده برسد.

صخره نوردی تعاملی

بازی صخره نوردی از بازی های محبوب شهربازی است که در آن کودک از صفحه صخره نوردی شبیه سازی شده بالا می‌رود.

در این بازی یک پروژکتور، مسیر را با توجه به حرکات دست کودک به او نشان میدهد وکودک میتواند با توجه به مسیر نشان داده شده به هدفی که در بازی تعیین شده برسد.

gap

بازی کارخانه انرژی

کارخانه انرژی یک بازی در بستر مسیر های پیچ در پیچی است که کار این مسیر ها هدایت توپ‌ها می‌باشد. کودکان در ابتدا توپ‌ها را واردمسیر ابتدایی میکنند و بعد از آن می‌توانند مسیر توپ را به همان گونه که دوست دارند تغییر دهند.

عکس بازی کارخانه انرژی

بازی کارخانه انرژی

کارخانه انرژی یک بازی در بستر مسیر های پیچ در پیچی است که کار این مسیر ها هدایت توپ‌ها می‌باشد. کودکان در ابتدا توپ‌ها را واردمسیر ابتدایی میکنند و بعد از آن می‌توانند مسیر توپ را به همان گونه که دوست دارند تغییر دهند.

gap

عکس بازی روبوریس

بازی روبوریس

بازی روبوریس در شهربازی به صورت پیست کوچکی برای ماشین های جنگنده و مسابقه‌ای طراحی شده، که کودک میتواند با استفاده از دسته های بازی به تنهایی یا به همراه یکی از دوستان خود در شهربازی به انجام مسابقه بپردازد.

بازی روبوریس

بازی روبوریس در شهربازی به صورت پیست کوچکی برای ماشین های جنگنده و مسابقه‌ای طراحی شده، که کودک میتواند با استفاده از دسته های بازی به تنهایی یا به همراه یکی از دوستان خود در شهربازی به انجام مسابقه بپردازد.

gap

بازی کهربای انرژی 

بازی کهربا‌ی انرژی در حقیقت شی نورانی است که بخشی از شهربازی است و کودک با انجام بازی های مختلف در مجموعه توپ های کوچکی به عنوان جایزه دریافت می‌کند که وارد کهربای انرژی می‌شوند. در واقع، این توپ ها انرژی هایی هستند که کودک به سمت سیاره‌ی روبونوس(سیاره ربات های شهربازی) می‌فرستد.

عکس بازی کهربا انرژی

بازی کهربای انرژی 

بازی کهربا‌ی انرژی در حقیقت شی نورانی است که بخشی از شهربازی است و کودک با انجام بازی های مختلف در مجموعه توپ های کوچکی به عنوان جایزه دریافت می‌کند که وارد کهربای انرژی می‌شوند. در واقع، این توپ ها انرژی هایی هستند که کودک به سمت سیاره‌ی روبونوس(سیاره ربات های شهربازی) می‌فرستد.

gap

 عکس بازی ماجرا جویان

بازی ماجراجوبان 

بازی ماجراجویان از مسیر های تو در تو‌ ای تشکیل شده که کودک در طول انجام بازی از مسیر هایی که شامل استخر نوپ، ترامپولین و… است عبور میکند و  ماجراجویی های کودکانه ای را تجربه میکند.

بازی ماجراجوبان 

بازی ماجراجویان از مسیر های تو در تو‌ ای تشکیل شده که کودک در طول انجام بازی از مسیر هایی که شامل استخر نوپ، ترامپولین و… است عبور میکند و  ماجراجویی های کودکانه ای را تجربه میکند.