دومینو

۵۰,۰۰۰ تومان

دومینو اشکال روبونوسی شامل 28 کارت که از جنس ایندربورد(FBB) بوده.

در این بازی کودک باید اعداد مشابه روی هر کارت را به کارت قبل متصل کند و در نهایت کسی که زودتر کارتهایش تمام شود برنده است.

جنس: ایندربورد

دومینو

۵۰,۰۰۰ تومان