ترامپلین تعاملی

یکی از بهترین راه های تخلیه انرژی بازی های حرکتی و پرقدرت است.
یکی از قسمت های پرهیجان روبوکیدز، ترامپلین تعاملی است. ترامپلین تعاملی یک بپربپر معمولی نیست!
ترامپلین تعاملی به وسیله طراحی خاصی که دارد، با پریدن کودکان بر روی هر قسمت از تشک ترامپلین چراغی روشن می شود که با ایجاد صدایی خاص، نشان می دهد کودک دقیقا روی چراغ مورد نظر پریده، و سپس در قسمتی دیگر از تشک، نوری دیگر ظاهر می شود و کودک تشویق به پریدن بر روی آن می شود.
هدف در این بازی برقراری و هماهنگی ارتباط دیداری حرکتی کودکان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.